Aadam, Eeva ja Sumerid

Kuna Olja soovis Maiadele järgnevas postituses lugeda Sumeritest, siis neist ma ka räägin. Tõenäoliselt ei saa tegu olema mitte niivõrd ajalool, kui teooriatel põhineval postitusel, aga lühidalt annan ülevaate ka nende tegemistest palju aastaid enne meie ajaarvamist.

Rahvas, kes pani alguse tsivilisatsioonidele

Kui Maiade tsivilisatsioonist rääkides mainisin, et nemad on kooliprogrammides ja üleüldises elus saanud häbiväärselt vähe tähelepanu, siis ma usun et Sumeritega on seis veel hullem.

Kui hakata meenutama seda, mida koolis õpetati ja millest koolis räägiti, siis meenuvad esimese asjana Vana- Kreeka, Rooma Impeerium ja Egiptus.

Nende kõikide puhul on tegu märkimisväärsete tsivilisatsioonide ja impeeriumitega, aga on üks suur erinevus, mis eristab neid Sumeritest.

Nimelt Sumerite tsivilisatsioon on esimene teadaolev tsivilisatsioon maailmas ja selle loomisperioodiks on dateeritud 4500- 4000 aastat Ekr.

Need aastaarvud muudavad Sumerid umbes 2000 aastat vanemaks kui on Maiad, umbes 2500 aastat vanemaks kui Egiptus ja peaaegu 4000 aastat vanemaks kui Rooma Impeerium.

Vaadates Sumerite tsivilisatsiooni vanust võiks ju arvata, et see mõjutab ka nende tsivilisatsiooni üldist arengutaset negatiivselt, aga tuleb tunnistada, et tegelikkus on hoopis vastupididne.

Tõestus sellest, et Sumerid pidasid ka iseennast tsiviliseeritud ja haritud inimesteks peitub juba nende tsivilisatsiooni nimetuses, mis originaalis on  Sumer ja tõlkes tähendaks see  “tsiviliseeritud isandate maa”.

Selle rahva puhul on nende kõrge arvamus iseendast igati õigustatud, sest raske on leida ühtegi teist tsivilisatsiooni kelle kanda jäävad nii paljud selle aja kohta uued tehnilised saavutused ja leiutised.

Sumerite pärand:

 • Ratas
 • Aritmeetika
 • Geomeetria
 • Sõjaväe formatsioonid
 • Kohtu ja õigussüsteem
 • Nuga
 • Kirves
 • Sõrmus
 • Naelad
 • Sandaalid
 • Turvised
 • Õlu

See nimekiri jätkuks veel küllalt pikalt, aga eelpool mainitud on ilmselt sellised mille puudumine tunduks praegusel ajal väga harjumatu.

Lisaks praktiliste vahendite loomisele olid Sumerid väga arenenud ka sellistes valdkondades, millel puudus selge praktiline otstarve. Nende oskus mõista meie planeedist väljaspool asuvat ruumi oli hämmastav.

Nende teadmised päikesesüsteemist ja isegi sellest väljaspoole asuvast olid nii suured, et ka tänapäeval ei osata leida ühte kindlat vastust kuidas Sumerid seda kõike teadsid.

Päikesesüsteem Sumerite silme läbi

Meie päikesesüsteem, nii nagu meie seda teame, koosneb kaheksast planeedist ( eeldades, et Pluutot ei loeta planeetide hulka) mis tiirlevad ümber päikese. Kõik kaheksa planeeti avastati alles 18nda sajandi lõpuks ja viimane taevakeha Pluuto avastati üldse alles 1930 aasta.

Aga nüüd siis see koht kus asi muutub intrigeerivaks. Kui arheoloogid ja ka teise eriala teadlased hakkasid uurima erinevaid savitahvleid ja kujutisi müüridel, satuti ühe huvitava pildi ette. Pilt koosnes erineva suurusega ja erineva asetusega ringikujulistest objektidest.

Tegemist oli proportsionaalselt täiusliku maketiga meie päikesesüsteemist. Aga mis oli veelgi intrigeerivam selle juures, oli see, et makett sisaldas päikest, kõiki kaheksat meile tuntud planeeti, meie Kuud, Pluutot ja lisaks kujutati seal veel ühte planeeti. Praegu kutsutakse seda planeeti Planeet X.

Sumerite päikesesüsteem

Sumerite päikesesüsteem

Keegi ei oska kindlalt öelda kas tegu on tõesti planeediga, mida me ei ole veel avastanud, või on tegu mõne mütoloogilise väljamõeldisega. Küll aga, 20 sajandi lõpus taevasse saadetud raketti abil, mis pidi minema uurima Pluutot avastati, et Pluutol  oli olemas ka kaaslane millest varem ei teatud midagi.

Sellest teadmisest lähtudes olid teadlased võimelised välja arvutama Pluuto tegeliku massi. See mis selgus, põhjustas teadlastes hämmingut. Pluuto mass oli eelnevalt arvatust kordades väiksem ja nii väikese massiga taevakeha ei oleks olnud kuidagi võimeline mõjutama planeet Nepuuni niivõrd, et see käituks oma orbiidil nii nagu ta teeb seda praegu.

Sellest tehti juba küllaltki julge oletus, et meie päikesesüsteemis peab olema veel vähemalt üks planeet, mis mõjutab kogu süsteemi tasakaalu.

Peale seda hakkasid ka astronoomid kahtlema oma teadmistes meie päikesesüsteemi planeetide arvu kohta ja algas laiaulatuslik otsing mööda taevalaotust, et leida mingeid jälgi sellest meile teadmata planeedist. Siiamaani pole need tulemusi veel toonud.

Kuna puudub konkreetne silmside ühegi võimaliku objektiga, mis võiks olla see saladuslik Planeet X, siis on teadlased teinud pakkumisi, miks me sellest midagi ei tea.

Kõige veenvam neist on see, kus selle planeedi trajektooriks arvatakse olevat hiiglaslik ellips, mis üheltpoolt möödub väga lähedalt kõigist  meie päikesesüsteemi kehadest, teiselt poolt aga viib aastasadadeks selle meie päikesesüsteemist nii kaugele, et me ei ole võimelised seda leidma.

Ometi hoiavad meie Päike ja teised planeedid seda tundmatud planeeti piisavalt tugevalt oma gravitatsiooniväljas, et mitte lasta sellel lõplikult kaduda.

Ehki uus ja meile tundmatu planeet põhjustab astronoomides elevust, tuleb tunnistada, et veelgi suurem elevus tuleb siis kui hakata mõtlema selle üle,  kust kohast pärines Sumerite info kogu meie päikesesüsteemi ja selle funktioneerimise kohta?

Päikesesüsteem

Päikesesüsteem

Lisaks planeetidele endile, on iidsetest kirjutistest leitud ka detailsed kirjeldused planeetide värvuse ja teiste füüsikaliste omaduste kohta, mille tänapäeva astronoomid said teada mitte enne kui aastal 1970, kui saadeti mitmeaastasele teekonnale rakett mis kandis uurimiseks vajalikku tehnoloogiat.

Kas Sumeritel oli kontakte kõrgemal seisvate isenditega? Võibolla tulnukatega?

Anunnakid- meie esivanemad?

Kui minna veel sügavamale Sumerite pühadesse kirjutistesse ja joonistustesse, siis võime ehk leida ka vastuse igipõlisele vastusele- kust meie, inimesed, tuleme? Sumerite läbivaks teemaks seinamaalingutes ja skulptuurides on olend, kellel on kotka pea ja inimese keha. Sumerid nimetavad neid Anunnakideks mis tõlkes tähendaks “need kes tulid taevast maapeale”.

Anunnaki- need, kes tulid taevast maapeale

Anunnaki- need, kes tulid taevast maapeale

Sumerite pühakirjad pakuvad detailset ülevaadet sellest, kuidas inimesed ei ole midagi muud, kui ainult Anunnakide geenimutatsiooni katsetused, kes on loodud maapeal olema orjarahvaks. Müstilisi tõendeid geenimutatsiooni võimalikkusest on leitud isegi graveerituna kivimüüride sisse.

Seal on kujutatud Anunnakit, kes hoiab käes klaasi (sarnaneb katseklaasiga), mis kirjutiste järgi sisaldab eluvett ja see graveering on omakorda mõlemalt poolt ümbritsetud kujutisega, mis sisaldab endas kahte omavahel põimuvat pikka keha. Alguses arvati see kujutabw kahte omavahel põimuvat madu, aga Sumerite pühakirjad ei viita mingil moel seotusele madudega.

Küll on aga vihjatud inimeste loomisele mitte millestki ja sellele faktile toetudes on hakatud arvama, et tegu on hoopis DNA kujutisega, mille muutmisel on saadud Anunnakidest inimesed. Kogu selle teooria juures on veel huvitav see, et Piiblis, Moosese 1. raamatus räägitakse kuidas jumal lõi Aadama põllusavist ja hiljem loodi Eeva omakorda Aadami ribist.

Kas ei või olla, et Piibli versioon inimese loomisest on tegelikult sama sündmus, aga lihtsustatud kujul.  Ja võibolla Piibel tõesti on ajalooraamat mis on kirjutatud sellises formaadis, et ta oleks olnud vastuvõetav selle aja inimestele.

See muudaks inimese, kes praegu arvab et ta on loodusekroon, hoopis orjarahvaks ja raske oleks prognoosida, mida teeks selline teadmine siis kui see teooria saaks kinnitus.

Fakt on see, et paljud inimese filosoofiad ja elu põhitõed tuleks ümber mõelda, aga paljudele võiks see saada ka hoopis saatuslikuks.

Kindlasti tekib küsimus, miks peaks keegi looma orjarahva mingile juhuslikule planeedile? Ka selle kohta on leitud vähesel määral kirjalikku materjali ja arvatakse, et valitud planeet ei ole sugugi juhuslik. Nimelt sisaldab meie planeet  praegu ja sisaldas ka siis suures koguses kulda.

Kuld kui metall on parim teadaolev elektrijuht ja ükskõik millise kõrgtasemel tehnoloogia arendamiseks oleks see parim valik. Eeldades, et Anunnakid on võimelised läbi viima planeetide ja võimalik et ka galaktikate vahelisi reise, siis peab neil olema meile mõistmatult võimas tehnoloogia mille arendamine ja ehitamine nõuab kulda.

Täpselt analoogsest olukorrast on räägitud ka Columbuse retkede ajastul ameerikas asunud väiksemate asulate kirjutistes, kus nad kummardavad taevast tulnud olendeid ja nende rahustamiseks uputatakse järvedesse tonnide viisi kuld esemeid. Huvitav on aga see, et kuld mis sinna uputati on endiselt kadunud.

Sellel teemal aga pikemalt ei peatu kuna ei ole seotud enam Sumeritega. Võimalik, et kunagi räägin sellest ka täpsemalt.

Lõpetuseks

Tegu on kahtlemata raskesti mõistetava ja usutava teemaga, aga täpselt sama raskesti usutav oleks see, et me oleme kogu galaktikas ja maailmaruumis ainukesed. Kuskil kaugel on kindlasti keegi, kes oskaks vastata kõikidele nendele küsimustele, aga praeguseks peame leppima sellega mida on kirja pannud meie esivanemad mitmeid mileeniumeid tagasi.

Kõige kurvem osa selle juures on aga see, et kui see kõik vastab tõele, siis alates aastast 4000 Ekr on inimkond oma teadmistega käinud ainult allapoole ja tekitab masendust kui mõelda, et inimesed, kes elasid 6000 aastat tagasi teadsid rohkem kui teame meie täna.